מחר בערב (א') מיליוני יהודים בישראל ובעולם יציינו את ראש השנה תשע"ז (5777). החג פותח גם את עשרת ימי תשובה הנהוגים עד יום הכיפורים. שעת כניסת החג בירושלים: 17:46, בתל אביב: 18:03, בחיפה: 17:55, בדימונה 17:53 ובבית אל: 17:47.

עוד כותרות ב-nrg יהדות:
לראות, לחוות ולהרגיש: מסע בתוככי בית המקדשבגלל החג: השבעה על פרס לא תמשך שבעה ימיםהיי פייב וטימברלייק נפגשים בראש השנה

ראש השנה המכונה "יום הרת עולם" הוא היום בו על פי המסורת נברא האדם הראשון. היום נחשב ל"יום הדין" לכל יצורי העולם, שבו נידונים על כל המעשים שבוצעו בשנה האחרונה ונכתבים לשנה הבאה. בראש השנה מורגשת תחושת היראה ואימת הדין, לצד שמחת המועד וההזדמנות להתפלל לשנה טובה ומתוקה.

בערב החג נוהגים להשכים קום לתפילה ואמירת סליחות. בנוסף, יש הנוהגים להתענות ולצום עד לאחר חצות היום. לא אומרים תחנון בתפילת שחרית, אלא רק בסליחות. אחרי תפילת שחרית נוהגים להתיר נדרים שלא התקיימו. כל איש או אישה בוחרים שלושה עדים ומתחרט לפניהם על הנדרים שנדר במשך השנה, על ידי נוסח שכתוב במחזור התפילה של ראש השנה. בתום הנוסח העדים מתירים את הנודר ועונים "מותר לך".

יש הנוהגים לטבול במקווה בבוקר של ערב החג, גם גברים וגם נשים. נהוג להתכונן ליום בחגיגיות על ידי תספורת ובגדים חדשים ולבנים. לפני הדלקת נרות החג מדליקים נר שיישאר דולק לאורך החג וישמש את בני הבית להדלקת הנרות בלילה השני ולבישול. מכינים מראש את הנרות גם לליל ב' של ראש השנה. בהדלקת הנרות מברכים "להדליק נר של יום טוב", ויש שנוהגים להוסיף גם ברכת "שהחיינו".

אימת הדין, לצד שמחת המועד. מתפלל באומן (צילום: AFP)

לאחר תפילת ערבית נוהגים לברך זה את זה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים". כאשר חוזרים מהתפילה עורכים קידוש, נוטלים ידיים ואוכלים חלה טבולה בסוכר ודבש, ולאחר מכן מברכים על סימני החג.

תפוח בדבש: תחילה מברכים "בורא פרי העץ" ולאחר מכן מוסיפים "יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".

תמר: יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שיתמו שונאינו.

רימון: יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שירבו זכויותינו כרימון.

"לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים" (צילום: יח"צ)

ראש של דג או של כבש: יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב.

רוביא (מעין שעועית): תחילה מברכים "בורא פרי האדמה" ולאחר מכן מוסיפים "יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שירבו זכויותנו".

כרתי (כרישה): יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שיכרתו שונאינו.

סלקא (סלק): יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שיסתלקו אויבנו ומשטיננו.

קרא (דלעת): יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותנו.

בתום הברכות אוכלים את סעודת החג, ובסופה מברכים ברכת המזון ומוסיפים "יעלה ויבוא".

על אף שראש השנה הוא יום טוב לא אומרים בו הלל. עיקר המצווה של ראש השנה היא שמיעת תקיעת שופר ונשים חייבות בה גם הן. נוהגים שלא לישון ביום ראש השנה אלא לנצל את הזמן ללימוד או לתפילה, כדי שלא "ישן מזלו". אחרי תפילת מנחה נהוג לקיים "תשליך" ליד מקור מים. כל דיני היום הראשון של ראש השנה חלים גם ביום השני.