אחת הבעיות שהטרידו השבוע את יהודי אירופה המקפידים לברך על אתרוגי קלבריה, המגיעים מאיטליה ונחשבים מהודרים במיוחד, הייתה הכמות הנמוכה של האתרוגים שהוצעו השנה למכירה, מה שגרם לעלייה ניכרת במחירם.

בשל הקרה הגדולה שפקדה את איטליה קפאו עצי האתרוג, ונקטפו רק כ־10 עד 15 אחוזים מהתוצרת השנתית הממוצעת. בעקבות כך נרשם מחסור גדול באתרוגים מהזן הזה, והמחיר לאתרוג – שמקובל מאוד בקרב חסידי חב"ד – נע בין 200 ל־500 דולר.

מתברר שהבעיה אינה חדשה. הספרייה הלאומית רכשה לאחרונה כתב יד מהמאה ה־15, העוסק בבעיית המחסור באתרוגים באירופה. לפי כתב היד, המחסור באתרוגים גרם בשעתו למחלוקת קשה בין הרבנים. כך מתואר הדבר במסמך: "מעשה היה בעיר טרבו"ט (Trévoux, במזרח צרפת סמוך לליון – צ"ק) בשנת קע"ז לפ"ק (תשרי 1416 – צ"ק) בפני מהר"ר יוחנן ז"ל, שלא נמצא אתרוג בכל המדינה, רק אחד שהובא בטרבו"ט.

"והיו להם הרבה שאר מינים שבלולב, ולא רצה ליטול אותם ג' מינים (…) והיה שם מהר"ר מנחם נוחו עדן, והיה נוטל לולב בלא אתרוג בשאר מינים בלבד גם בחול המועד, אף בנענועים שבהלל. וגם היה מקיף (את בימת בית הכנסת – צ"ק) בלא לולב".

המשמעות היא שלעיר לא הגיעו אתרוגים בשנה ההיא, ורבני הקהילה התלבטו אם לקיים את המצווה בשלושה מינים מתוך ארבעה בלבד. רבי יוחנן – כנראה הרב יוחנן טריוויש, דמות רבנית ידועה ומצאצאי רש"י – התנגד לנטילת שלושת המינים, ואילו רבי מנחם סבר שעדיף ליטול שלושה מלא ליטול מאומה.

נושאים קשורים: