ניסיון של גרושה לחדש שיטה עתיקה לביטול גירושין נמנע היום (א') על ידיד בית הדין הרבני הגדול לערעורים. חברי בית הדין הגיבו לערעור בפסק דין חריף, וקראו לקהילה המשפטית והתורנית להימנע משיטה זו בטרם תתפתח ותהפוך לתופעה. מדובר בשיטה בה מודיע אדם בפני שני עדים שכל הסכם שהוא עתיד לחתום בפני בית הדין ניתן תחת אונס, ולכן לא שווה כלום.

אישה שפנתה לבית הדין האזורי בדרישה לבטל את הגירושין, ובקשתה נדחתה על הסף, החליטה לפנות לבית הדין הגדול לערעורים. חברי בית הדין הגיבו בפסק דין חריף וכתבו: " בתיק שלפנינו הדרישה היא לדון במודעה עצמה ולא בפגם עצמו. הדעת נוטה לדחות אותה על הסף, אחרת כל הסכם שהוא עתיד לחתום בפני בית הדין יהיה שווה כקליפת השום וכדי בזיון וקצף".

הדיינים החליטו להפעיל מנגנון משפטי בו ניתן להפקיד דמי ערבות, ורק לאחר מכן ייפתח דיון בנושא. הדבר קורה כאשר חברי בית הדין חושבים כי יש סבירות גבוהה שמדובר בהליך שיפוטי מיותר. כך ניתן למנוע אפשרות של דיוני סרק ובזבוז הזמן של השופטים. לפיכך קבעו השופטים שאם תרצה המערערת לפתוח תיק חדש בנושא, היא תשלם 10,000 שקלים, שיוחזרו לה רק לפי שיקול בית הדין.

"אם מדובר על מסירת מודעה באונס וכפייה של ממש שהיה נתון בה מוסר המודעה, מה תועיל נתינת תוקף פסק הדין", קבעו הדיינים. "ככל שייפתח תיק מתאים בדיון בבקשה של המערערת עליה להפקיד דמי ערבות בסך 10,000 שקלים במזכירות בית הדין הרבני האזורי. לאחר שבית הדין הרבני יקבל את החלטתו בתביעה הוא יחליט אם לחלט או להשיב את דמי הערבות לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות".

נושאים קשורים: