אחת המטרות המרכזיות של מערכת המשפט הינה לבטא ולייצג בחוק את השינויים בתודעה החברתית שמתרחשים במציאות המודרנית. כל חוק, תקנה או הליך משפטי חדש “נולדים” (כך לפחות באופן תיאורטי) בעקבות הצורך שנוצר בקרב האזרחים, תוך כדי התמודדות עם מחלוקת, שמקורה בשינוי בתפיסה או באורך החיים של האדם המודרני. הליך משפטי חדש בשם “ייפוי כוח מתמשך” הינו דוגמה מצוינת לסוג זה של פעילות של מערכת המשפט.

ייפוי כוח מתמשך: בין הפילוסופיה ההומניסטית והפרקטיקה המודרנית

האם לכל אדם, באשר הוא, יש זכות לבחירה חופשית? האם כל אזרח במדינתנו זכאי לקבוע כיצד יתנהלו חייו? ובכן, על פי החוק, רק אדם בגיר וכשיר משפטית רשאי לנהל את חיו באופן עצמאי. לעומת זאת, קטינים, מוגבלים שכלית ואלה הסובלים מאי תפקוד קוגניטיבי או נפשי – כל אלה שבשל הגבלה כלשהי שלא מסוגלים לקבל החלטות רציונליות ולטפל בעניינם באופן עצמאי, אינם באמת אנשים חופשיים – הגורל שלהם נקבע במידה רבה על ידי אלה שמטפלים בהם.

כאשר אדם מאבד כשירות משפטית בגיל מבוגר, גורלו נתון בחסדי בית המשפט, אשר אמור למנות לו אפוטרופוס שיהיה אחראי על חייו. אך מה קורה כאשר אדם בגיר, שנמצא בדעה צלולה, מודע לכך שבעתיד יהפוך לאינו כשיר מבחינה נפשית או קוגניטיבית ומעוניין להיערך לעתידו מראש? כיצד יוכל לקבוע מי יהיה אחראי עליו ומי ייצג אותו, כאשר היום השחור יגיע? האם יוכל לוודא שרווחתו לא תיפגע וזכויותיו יישמרו גם כאשר כבר לא יוכל לדאוג לכך בעצמו? ובכן, כיום, לאחר התיקון האחרון, בחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, יש לשאלות האלה תשובה: ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך: מטרת ההליך

כאמור, ייפוי כוח מתמשך נועד להסדיר סוגיות בנוגע לניהול החיים של האדם אשר בעתיד יהפוך לחסר ישע ולא יהיה מסוגל לטפל בענייניו באופן עצמאי, עקב ההידרדרות במצבו הנפשי או הקונטיבי. באמצעות החתימה על ייפוי כוח מתמשך, יכול כל אדם בגיר וכשיר משפטית, לקבוע:

  • מי יהיה מיופה כוחו (ממונה) אשר יקבל אחראיות על חייו וידאג לענייניו אם וכאשר הוא עצמו יאבד יכולת לדאוג לעצמו. מיופה הכוח משמש כאלטרנטיבה לאפוטרופוס שנבחר על ידי בית המשפט.
  • כיצד יתנהלו חייו כאשר יהפוך לחסר ישע. ייפוי כוח מתמשך מאפשר למייפה הכוח לציין הוראות מדויקות בנוגע לחייו בעתיד. כך למשל, ניתן להגביל או להתנות פעולות מסוימות, להחליט באיזו דרך יתנהל טיפול בכספיו ורכושו, אילו טיפולים רפואיים לא יקבל, גם אם הרופאים ימליצו על כך, הכן יתגורר וכו’.

ייפוי כוח מתמשך: מסמכים וטפסים לביצוע ההליך

על מנת לבצע הליך ייפוי כוח מתמשך, על מייפה הכוח ומיופה הכוח לחתום על טופס ייעודי, בנוכחות ותוך כדי ליווי והדרכה של עורך דין אשר מתמחה בתחום ובעל תעודת הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי. על שני הצדדים – הממנה והממונה, להיות מודעים היטב למשמעויות וההשלכות של ההסכם שנחתם ביניהם ולחתום עליו מרצונם החופשי. לאחר החתימה, המסמך המקורי וההעתק הדיגיטלי נשלחים אל משרדו של האפוטרופוס הכללי. רק לאחר שמתקבלת הודעת אישור מטעם האפוטרופוס הכללי, המסמך נחשב לתקין מבחינה משפטית.

אולם, כניסתו לתוקף של המסמך תתרחש אך ורק כאשר מייפה הכוח יחדל להבין בענייניו ויהפוך לחסר ישע. לרוב הקביעה בנוגע לאי כשירות של מייפה הכוח נעשית באמצעות חוות דעת של הרופא המטפל, אלא אם כן צוין במסמך ייפוי כוח תנאי שונה.

כל מנת להפעיל את ההליך, על מיופה הכוח למלא טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך ולהגיש אותו לאפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת אישור החתום על ידי האפוטרופוס הכללי, החלה כניסתו לתוקף של הליך ייפוי כוח מתמשך.

למידע נוסף על ייפוי כוח מתמשך לחצו כאן

כיצד ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף – לחצו למידע נוסף