מחקר חדש שנערך בדנמרק מצא כי נשים שהוטרדו מינית על ידי עמיתים לעבודה או מנהלים, נפגעו באופן חמור יותר מנשים שהוטרדו מינית על ידי לקוחות או זרים. החוקרים שאלו את הנשים שהוטרדו על חוויות הדיכאון שלהם על פי סולם של 1 עד 5. התוצאות היו חד משמעיות. במקרה של הטרדה על ידי זר או לקוח חוויות ההשפלה והכאב עמדה על 2 ואילו במקרה של עמית לעבודה או מנהל הציון הממוצע עמד על 4.5 נקודות.

ד"ר אידה מדסן שהשתתף במחקר ציין כי "הממצאים הפתיעו אותנו. היה מעניין לראות שיש כזה פער בין הטרדה מינית מצד אדם זר או לקוח לבין הטרדה מינית מצד עמית לעבודה או דמות בכירה במקום העבודה. זה מידע חדש שלא נחשפו אליו בעבר". החוקר ציין עוד כי "להטרדות מיניות בעבודה יש השלכה משמעותית על תפקודו של האדם המוטרד. אישה או גבר שהוטרדו מינית יהיו בסיכון גבוה יותר למחלות וכן להיעדרויות. לעומת זאת אנשים שעברו הטרדה מינית מחוץ לעבודה לא הראו פגיעה מסוג כזה".

גם הטרדות מיניות על ידי לקוחות פוגעות בעובד

למרות הפער בנזק בין הטרדה מינית על ידי עמית להטרדה על ידי לקוח, גם להטרדות מיניות אלו יש השפעות אורך על העובדות והעובדים שהוטרדו. "מצאנו כי אדם שעובד במקום שבו יש חשיפה להטרדות מיניות מצד לקוחות, ילקה יותר בסימפטומים דיכאוניים לאורך השנים" אמרה ד"ר מדסן.

לדבריה, "הממצא הזה חשוב מאד לאנשים שחשופים יותר להטרדות מיניות מצד לקוחות, קרי אנשים שעובדים בתחומים טיפוליים. מצאנו כי עובדים סוציאליים או מטפלים בבני אדם הוטרדו באופן גדול הרבה יותר ממורים או אנשי שירותים פקידותיים בתעשייה. אמנם אנשים אלו היו חשופים לאותו סוג של דיכאון כמו כל אדם שנחשף להטרדה מינית על ידי לקוח, אך התברר כי קיימת בקרבם גם שכיחות גדולה יותר למחלת נפש הקשורה להטרדות מיניות. מחלת הנפש הזו נטתה להופיע אצל מטפלים שעבדו בצמידות עם מטופלים והוטרדו מינית מהם".

בסוף המחקר ציינו החוקרים כי ממצאי המחקר מוטים לכיוון הנשי מסיבה פשוטה: "גברים מתקשים לדווח על הטרדות מיניות שלהם ולכן ההשפעה של המעשה עליהם פחות בולטת במחקר" ציינו.

סקר בתחום ההטרדות המיניות בעבודה שנערך בבריטניה מצא כי שני שלישים מהנשים בגילאים 18-24 עברו הטרדה מינית בעבודה. גרוע מכך, כלל הנשאים בגיל הזה סבלו מבדיחות או מהערות על סגנון לבושן באופן בעייתי.