תקופת החגים בפתח וכולנו נרגשים לקראת המפגש המסורתי עם בני המשפחה המורחבת. אך יחד עם אווירת השמחה שמרחפת מעל שולחן חג, המפגש עם יקירינו בגיל השלישי, ההולכים והמזדקנים משנה לשנה, גורם לכולנו לחוש עצב ומעורר דאגה עמוקה. האם נארח את הדודים, הסבות והסבתות ואפילו הורינו האהובים לארוחת החג גם בשנה הבאה או, חלילה, נצטרך לבקר אותם בבית אבות, במוסד סיעודי או בבית החולים?

כיצד נטפל ביקירינו בשעה שיאבדו את צלילות הדעת, כיצד נוודא שגם כאשר שיצטרכו סיוע בביצוע הפעולות הבסיסיות ביותר – זכויותיהם, כבודם ורווחתם יישמרו ללא פגע? השאלות האלה, עם כל הצער והכאב שבהן, עוברות בראש של כל מי שיש לו בני משפחה מבוגרים. התשובות, לפחות בחלקם, ניתנות על ידי מערכת המשפט, באמצעות הליך משפטי הקרוי מינוי האפוטרופוס.

אפוטרופוס כפתרון משפטי לסוגיית ההזדקנות

על פי חוקי הדמוקרטיה, לכל אדם בהגעתו לגיל הבגרות, ניתנת באופן אוטומטי זכות לחופש – זכות לבצע בחירות, לקבל החלטות ולנהל את חיו על פי רצונו ובהתאם לראות עיניו. אולם, זכות זאת, בסיסית וערכית ככל שתהיה, מוגבלת על ידי תנאי אחד: כשירות משפטית. בהיעדר כשירות משפטית, האדם יוגדר כחסוי (כלומר, אינו בעל יכולת נפשית, פיזית או קוגניטיבית הנדרשת להתנהלות עצמאית), זכות לחופש תישלל ממנו וכל ההחלטות בנוגע לחיו ייעשו על ידי האחרים.

מכוון שהחסוי אינו מסוגל לדאוג לעיניו באופן עצמאי, הן בפן הפיזי – במסגרת פעולות יום יומיות, והן בפן המנטלי – בתחומים המצריכים קבלת החלטות רציונליות, החברה המודרנית מסדירה את סוגיית הטיפול בו באמצעות מערכת המשפט, והיא זו שמחליטה כיצד יתנהלו חייו של החסוי, מי פקח על ענייניו וידאג לרווחתו.

בהיבט המשפטי, האפוטרופוס, בין אם הינו קרוב המשפחה של החסוי, ובין אם איש מקצוע בתשלום מטעם עמותה או משרד האפוטרופוס כללי, ישמש כנציג של מערכת המשפט ויפעל על פי התקנות של חוק הכשירות המשפטית ואפוטרופסות.

תקנות החוק בנוגע למינוי האפוטרופוס

כאמור, האפוטרופוס ימונה לאדם אשר איבד, באופן זמני או קבוע, יכולת לדאוג לענייניו באפון עצמאי, בין אם בשל מחלת הנפש או ליקוי שכלי אורגני ובין בעקבות התאונה, הפציעה או המחלה אשר הובילו לאובדן יכולת קוגניטיבית. על כך, החלטת בית המשפט בנוגע לאפוטרופסות תתייחס למגוון פרמטרים, כגון:

  • משך תקופת האפוטרופסות – האם יזדקק החסוי לאפוטרופוס באופן זמני (עד שישתקם ממחלתו ויחדל להיות חסוי) או באופן קבוע.
  • תחומי האחריות של האפוטרופוס – מבחינה משפטית, ענייני הפרט מכילים בתוכם שלושה תחומים עיקריים: התחום האישי (שכולל בתוכו גם רפואי), התחום הפיננסי והתחום המשפטי. בהתאם לכך, רשאי בית המשפט לקבוע אפוטרופסות חלקית עבור החסוי, בהתאם לצרכיו. כמו כן, יכול בית המשפט לחלק את תחומי האחריות בין מספר אפוטרופוסים, כאשר כל אחד מהם מבצע פעילות בתחום מסוים.
  • זהות האפוטרופוס – כאשר המצב מאפשר זאת, ימונה לחסוי אפוטרופוס שהוא אדם פרטי, בן זוג או קרוב משפחתו. במקרים נוספים, ימנה בית המפשט אפוטרופוס מטעם עמותה או קרן ייעודיים (כגון וועדה לענייני האפוטרופסות לניצול שואה) או נציג בתשלום מטעם האפוטרופוס הכללי. הבחירה בזהות האפוטרופוס נעשית על פי מגוון שיכולים, כאשר אחד מהם הינו שמירה על זכויות החסוי והימנעות מניגוד אינטרסים.

אפוטרופוס – מידע נוסף

אפוטרופוס לקשישים – למידע נוסף לחצו כאן