התקינות הפוליטית אוכלת כל חלקה טובה, והפעם גם בארון הספרים היהודי. יותר נכון בארון הספרים של הרבנות הצבאית. טביעת אצבעותיה מורגשת היטב בחוברת סיורי הסליחות של הרבנות.

החוברת, 'ספרון סיורי סליחות', משמש בימים אלה להדרכת סיורי סליחות של חיילים בתקופת הימים הנוראים. בעשרות עמודי החוברת מופיעים שלל הסברים ומקורות לפיוטי הסליחות, ובין השאר ישנו ביאור נרחב לפיוט 'אם אפס רבע הקן' שחובר על ידי רבי אפרים מרגנסבורג שבגרמניה. הפיוט, המתאר את סיפור עקדת יצחק, שנאמר הן במנהג הסליחות האשכנזי והן במנהג הספרדי.

סיפור העקדה, כך נכתב בחוברת, "הוא אחד המעמדים המהותיים בתולדות העם היהודי. אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, מוכן היה לוותר על בנו יצחק היקר לו מכל תמורת אידיאל נשגב, ואף יצחק בנו היה מוכן לוותר על חייו לשם כך".

מחברי החוברת הוסיפו וציינו כי הסיפור המקראי עומד ביסוד מסירות הנפש הנדרשת גם מחיילי צה"ל: "כוח זה פועם בחזקה בקרב חיילינו, שמגיעים למסירות נפש על מטרותינו הנשגבות, על עמנו שבכל מקום ומקום ועל מדינתנו. כתוצאה מכך בא לידי ביטוי המושג 'קידוש השם', שכוונתו הרמת קרנו של הא-לוהים, שציווה את אברהם ויצחק על ערך זה".

אלא שבפתח דברי ההסבר לסיפור, מישהו חשש לציין במפורש את צמד המילים "הר הבית" – המקום שבו התרחשה העקדה. במקום זאת הסתפק המחבר העולם במילים מעורפלות וכתב שהעקדה "קרתה מאחורי הכותל לפני כ-4,000 שנה".

במענה לפניית 'מקור ראשון' בנושא נמסר מצה"ל כי בספרונים החדשים שחוברו לאחר מעבר ענף 'תודעה יהודית' לאחריות אגף כוח האדם במקום הרבנות הצבאית, סיפור עקדת יצחק כבר אינו מופיע כלל.