המדינה הגישה לבג"ץ הודעה משלימה מטעם המשיבים בעתירות הנוגעות למתווה הכותל. בתמצית, בהודעה נאמר כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שקל את מכלול נסיבות העניין והחליט שלא להביא את סוגיית מתווה הכותל לדיון נוסף בפני ממשלת ישראל.

הרחבה המעורבת בכותל המערבי. הממשלה לא תדון שוב במתווה הכותל (צילום: הדס פרוש/ פלאש 90)

עוד נאמר בהודעת המדינה, כי אין לראות בהחלטה להשהות את מתווה הכותל משום חזרה מהבטחה שלטונית בעלת תוקף משפטי מחייב. המדינה מציינת, כי מדובר בסוגיה מובהקת של מדיניות, אשר על רגישותה ומורכבותה אין צורך להרחיב.

לממשלה מסור מטבע הדברים שיקול דעת רחב באשר לאופן הסדרת הנושא, בכפוף כמובן לחובות מכוח הדין. בנסיבות אלו, לטעמם של משיבי המדינה, לא נפל כל פגם בהחלטתה של ממשלת ישראל להורות על השהיית יישומה של החלטה 1075, שהתקבלה כאמור על יסוד עמדתם של חלקי משרי הממשלה, כל עוד פועלת המדינה בהתאם לחובות המוטלות עליה מכוח הדין.

בעקבות הודעת המדינה על הגשת תשובתה בנושא בג"ץ מתווה הכותל, תקפה עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, מנהלת המחלקה המשפטית בתנועה הרפורמית: "ראש הממשלה שבחר לא להביא את החלטת הממשלה בנושא מתווה הכותל לדיון מחודש, ממשיך בהתנהלות חסרת תום הלב והמבזה כלפי היהדות הרפורמית, הקונסרבטיבית ונשות הכותל.

"רה"מ מתנער מחובת המדינה לאפשר תפילה שוויונית ומכבדת לכלל היהודים, על זרמיהם והשקפותיהם. אנו נשוב אל בית המשפט העליון ונדרוש מן השופטים לחייב את הממשלה לכבד את זכותם של מליוני יהודים בארץ ובעולם לשוויון, לכבוד ולחופש דת באתר המקודש ביותר לעם היהודי".

נושאים קשורים: