בחמש השנים האחרונות נרשמה ירידה משמעותית בפליטת חומרי מזהמים על ידי מפעלים בישראל, כך עולה מדו"ח אשר פרסם הבוקר (א') המשרד להגנת הסביבה. כמו כן נרשמה הפחתה בהזרמת מזהמים לים התיכון. מנתוני המשרד מתברר כי בין השנים 2012 ל-2016 חלה הפחתה בשיעורים של 17%-48% בפליטת חומרים מזהמים לאוויר ברחבי ישראל. למרות זאת הפליטות לאוויר של תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית בממוצע לנפש בישראל עדיין גבוהות מהפליטות במדינות האיחוד האירופי.

על פי הדו"ח, המקור המרכזי של מזהמים הנפלטים לאוויר הוא תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שעדיין חלק מיחידות הייצור בהן פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים. בשורות טובות ניתן למצוא גם בחיפה, שם התרחשה הפחתה משמעותית בפליטות בשנת 2016: הפחתה של 54% בפליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר וכן הפחתה של 18% בפליטת חומרים אורגניים נדיפים.

מגמות בפליטה לאוויר של מזהמים (צילום: המשרד להגנת הסביבה)

בסך הכל, פליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים המדווחים למפל"ס פחתה ב-8% בשנת 2016 וב-43% במצטבר משנת 2012. מנגד, נרשם גידול של 463% בפליטות עקב תקלות במפעלים. אירוע הפליטה הגדול ביותר התרחש בבז"ן בעת שריפת המיכל בחודש דצמבר 2016 ובו שוחררו לאוויר כ-5,100 טון של חומרים מזהמים.

בנוסף לפליטות ממפעלים, בדו"ח החדש ניכרת המשך מגמת הפחתת פליטות מתחנות תדלוק בעקבות התקנת אמצעי מישוב אדים בתחנות התדלוק. מקורות פליטה מרכזיים נוספים הם תחבורה, שריפת פסולת צמחית (עבורם מנהל המשרד תוכניות פעולה להפחתת פליטות) ושימושים ביתיים.

הזרמה לים של פחמן אורגני כללי (צילום: המשרד להגנת הסביבה)

נתונים נוספים בדו"ח כוללים מידע לגבי הזרמת מזהמים לים התיכון, אשר פחתה ב-32% בשנת 2016. עוד מצוין כי הזרמת בוצה לים פסקה כליל בפברואר 2017 עם סיום הרצת המתקן החדש לטיפול בשפכים. שיפור נוסף חל באיכות קולחי מכוני טיהור השפכים: הפחתה של 16% נרשמה בכמות המלחים בקולחים בין השנים 2013 ל-2016. וזאת בשל הגברת השימוש במים מותפלים. בנוסף לכך נרשמה בנתוני המפל"ס עלייה של 2% ב-2016 באחוז מיחזור פסולת עירונית מעורבת בשנתיים האחרונות. גם בתחום פסולת הבניין מציג המפל"ס שינוי משמעותי: עליה של 140% ב-2016 בכמות פסולת הבניין המטופלת.

ח"כ יעל כהן פארן (צילום: דודי ועקנין)

חברת הכנסת יעל כהן פארן, המשמשת גם כיושבת ראש השדולה למען מפרץ חיפה, מסרה בתגובה: "תושבי מפרץ חיפה חשופים לאינספור תקלות במפעלים מזהמים, בהם בתי הזיקוק. המשרד להגנת הסביבה אינו יכול לרחוץ את ידיו בנתונים יבשים על ירידה בפליטות כאשר הוא אינו כולל בהם את כמות התקלות האדירה של המפעלים, וכאשר שיטת המדידה משתנה מדי שנה. מה שחשוב בסופו של יום הוא הגנה על הציבור מפני הסכנות והסיכונים הכרוכים בזיהום האוויר הקשה".

נושאים קשורים: