אגדות וגם תיאורים היסטוריים על אודות לוחמות וויקינגיות שהובילו צבאות לקרב, היו מוכרים במערב כבר מאות שנים. אולם עד לאחרונה לא נמצא קבר שיוכיח את הבסיס לאגדות הללו בצורה מדעית. כעת משהוכח מבחינה גנטית כי קבר של מנהיג צבאי ויקינגי, בכיר מאד, שנמצא בשנת 1880 הוא קבר של אישה לוחמת – הכול משתנה.

הקבר המפואר נמצא בשוודיה בעיר הוויקינגית בירקה. השלד בקבר היה נראה נשי מלכתחילה אך החוקרים התווכחו על כך ולשם כך ערכו את הבדיקה המדעית שאישרה זאת. הסיבה למחלוקת ולוויכוח הייתה הבכירות הצבאית של האדם שנקבר בקבר. השלד היה מוקף בפאר רב, בכלי נשק רבים וכן בשני סוסים.

פריט מעניין נוסף בקבר היה כלי משחק מלחמה שהיו בדרך כלל מצויים בידי מצביא צבאי שהיה ממחיש על ידם לקציניו את הטקטיקה וצורת הלחימה שתיערך בקרב. במילים אחרות האיש הקבור שלט בטקטיקה צבאית ואסטרטגיה והיה מבחינה זו דמות בכירה.

כל הסממנים האלו לימדו את החוקרים כי הדמות שנקברה הייתה מנהיג צבאי בכיר שעמד בראש לוחמים. לכן היה קשה לחוקרים ברגע הראשון לקבל את העובדה שהאיש, בן המאה העשירית הוא בעצם לוחמת ולא לוחם. באותה תקופה באירופה כמעט לא היו מצבים שאישה עמדה בראש מדינה וכל שכן בראש צבא. אולם היה מידע כי אצל הוויקינגים היה שוויון בין המינים והיו גם לוחמות, אלא שעד כה היה מדובר באגדות עם ובתיאורים בלבד, ולא במידע מוצק.

כעת הבדיקה הגנטית הוכיחה ללא צל של ספק כי מדובר בשלד נשי מכיוון שהוא כלל רק כרומוזומים מסוג X ללא הכרומוזום הגברי Y. מעבר לבכירות של המפקדת הזו, ממצאים נוספים בקבר הראו כי היא הובילה צבא לאורך מסעות רבים בצפון אירופה ולא חיה רק במקום אחד אלא ניהלה חיים של איש צבא.

גילה של האישה שנמצאה הוא מעל 30 וגובהה היה מעל ל-1.70. מדובר באדם גבה גוף ביחס לתקופה וככל הנראה בלוחמת מעוררת התפעלות. יש לציין כי בתרבות הנורדית נשים זכו לחופש רב ואף יכלו לבחור את הגבר שלהן. מבחינה זו הקבר מאשש עוד יותר את הטענות על לוחמות בקרב העמים הנורדים. עדויות או כתבים על כך היו כבר בעבר אולם זה הממצא הראשון המאשר טענות אלו והוא ככל הנראה סוגר את הוויכוח הקדום בנושא.