פרסום ראשון: בית הדין הרבני יוצא נגד בית המשפט העליון, שקבע לראשנה בשבוע שעבר שיווין בין נשים לגברים בנוגע לתשלומי המזונות. כזכור, בית המשפט העליון קבע באופן תקדימי כי בעת משמורת משותפת, יחלקו הגרושים יחלקו ביניהם את המזונות, קביעה בה תמכו אף בהנהלת בתי הדין הרבניים. אך פסיקה חדשה של בית הדין הרבני השבוע נמתחה ביקורת חריפה על כך.

הפרשה החלה כאשר זוג שהתגרש לפני מספר שנים שינה לאחרונה את הסדרי האחריות על הילדים ובדיון בבית משפט הגיעו להסכמה בתוקף של פסק דין כי האחריות ההורית תהיה משותפת, כאשר המשמעות בפועל היא כי הילדים שוהים ולנים בבית האב ובבית האם באופן שווה. על פי ההסכם בין הזוג הגרוש, המשמורת תידון בבית המשפט ואילו המזונות בבית הדין. לאחר ההסכם, פנה האב לבית הדין האזורי בבאר שבע בבקשה לשנות את הסדרי המזונות שהוא משלם לגרושתו.

בתי הדין הרבניים בירושלים (צילום: פלאש 90)

אל בקשתו צרף האב את פסיקת העליון אשר קבע כי במקרה של משמורת משותפת ותלושי שכר דומים, תשלום המזונות לא יושת רק על האב אלא במשותף עם האם. "משנפסק כי האחריות ההורית משותפת, אין להפלות בין האב לאם. לילדים אב ואם בעלי אחריות הורית שווה, הכוללת זכויות שוות וחובות שוות. הם מתגוררים בשני בתים בית אביהם ובית אימם, ואין לאפשר מצב בו בית אחד יהיה עשיר ובית שני יהיה בית עני", טען.

אך בית הדין הרבני בבאר שבע דחה את התביעה פה אחד, תוך שהוא מבקר בחריפות את פסיקתו של בית המשפט העליון. "לפי דין תורה האחריות על צרכי הילדים ומזונותיהם מוטלת על האב בלבד", כתב הרב אליהו אדרי. "יש לדבר משמעויות רבות, ודומה שהמקרה שלפנינו מבהיר מדוע יש צורך שלא לפגוע באימהוּת האם וביכולתה להתפנות לצורכי הילדים".

גירושין (צילום: שאטרסטוק)

עוד קבע הרב אדרי בפסק הדין כי על פי דין תורה אין על האישה כל חיוב מאחר וזה מונע ממנה למלאת את תפקידה ולשמש כאם "נראה שעיקר הדבר אינה מפני היותה 'אם' אלא מפני היות האם 'אשה', שלא הטילו חכמים על אשה חיוב בשום מקום, ויש לאפשר לה כאשה להיות פנויה לאימהותה ולא להטיל עליה חיובים שונים…אם כן חכמים בתקנותיהם, הכוללות מחויבות הורית, חייבו את האב ולא את האם. אף שאין ספק שאב ואם שווים במחויבותם האישית, לא רצו חכמים להטיל חיובים בפועל על נשים".

"משמעות הפסיקה היא גזר דין מוות עלי והפקרת הילדים", אמר האב ל-360. "האם לא נדרשה להציג כושר השתכרות כלל למרות שביקשתי, ושכרה גבוה ב- 30% מן השכר שלי. היכן טובת הילדים ביחס לאב? נוצר מצב של בית עני מרוד ובית עשיר. בסופו של דבר, פסק הדין הזה יגרום לי להיות הומלס בעוד שלושה שבועות באופן חד משמעי. בית הדין לא קבע אפילו הפחתה של המזונות. זה ביזיון".⁠⁠⁠⁠

את פסק הדין מסיים יו"ר ההרכב, הרב אדרי כאשר הוא מותח ביקורת ישירה נגד בית המשפט העליון, "עם חתימה לא אוכל להימנע מלהשיח את אשר על לבי" כותב הרב אדרי "שנים רבות היו בתי הדין ללעג ולקלס, ונטענו כלפיהם טענות קשות על גובה המזונות הנמוך שנטען כי נוהגים הם לפסוק. בתי הדין נתפסו כערכאה בה לא תשיג האם את מבוקשה, ואם חפצה היא במזונות גבוהים יותר עליה לפנות לבית המשפט. יש הטוענים שעניין זה הוא שגרם לצמצום סמכות בית הדין במזונות ילדים. חלפו שנים והתברר כי עול המזונות המוטל על האבות הוא כבד מנשוא".

"כעת התחלפה המגמה. האישה שאך אמש נתפסה כחלשה הזקוקה להגנה, נדרשת כיום לשאת יחד עם האב בעול המזונות ועתה הנטייה היא לפסוק מזונות נמוכים מדי. והנה, העיוות שנוצר על ידי בתי המשפט ולפיו חויב האב במזונות גבוהים 'מתוקן' על ידי עיוות אחר, בו חיוב המזונות הולך והופך לשוויוני. גם שיטה זו כקודמתה תוביל למשבר בו יידונו אימהות ילדים לחרפת רעב בשם השותפות בנשיאה בעול. הדרך הנכונה והמושכלת היא דרכם של בתי הדין מאז ומעולם".

"חיוב מזונות הילדים מוטל על האב בלבד, אולם בית הדין לא יחייב את האב יותר מכפי יכולתו, ידאג להותיר לו למחייתו, יימנע משימוש גורף במושג 'יכולת השתכרות' ויימנע מלחייבו במקרים של ספק. במקום תנועת המטוטלת הנעשית כיום, ובמסגרתה חיובו הבלעדי של האב עובר גם לכתפי האם, שמא היה ראוי לתוקפי בתי הדין להודות בטעותם ולשוב לשיטת ההלכה מאז ומעולם? ושמא זהו גורלו של המשפט העברי כאשר הוא מתפרש על ידי מי שאין התורה בלבד נר לרגליו".

נושאים קשורים: