לכבודחגיגות החמישיםלשחרור העיר ירושלים, חזרנו אל התמונות מתקופת המלחמה.יצאנו לבדוק איך נראים המקומות היום, ומה השתנה בזמן שעבר.

<<<