במהלך הנסיעות הליליות שקיים בראשית מלחמת ששת הימים, כתב הרב הצבאי הראשי שלמה גורן בכתב יד, מצדם השני של מנשרים שהפיץ לחיילים ערב המלחמה, את דברו למשחררי הר הבית. הדברים שוחררו לפרסום בידי ארכיון המדינה רק בשבוע שעבר, במלאת חמישים שנים לכתיבתם.

"חיילים יקרים, גיבורי העם,

"הגיעה השעה הגורלית, המכרעת וההיסטורית ביותר של עם ישראל. הנכם עומדים לפני שערי ירושלים, שערי בית המקדש. נתגלגלה לידכם הזכות הגדולה ביותר, לגאול ולשחרר את בית קודשי-הקודשים של האומה, הר הבית, הכותל המערבי ועיר הא-לוהים ציון וירושלים.

איגרת הרב שלמה גורן לחיילים בששת הימים (באדיבות ארכיון המדינה)
איגרת הרב שלמה גורן לחיילים בששת הימים (באדיבות ארכיון המדינה)

"הנכם שלוחי ההשגחה העליונה להגשים את התיקון המשיחי של עם ישראל. לרגע זה התפללנו במשך אלפי שנים. 'ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו', 'ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים'.

"כעת הוטלה משימה משיחית זו עליכם. כל אחד מכם ייחרת שמו לנצח בהיסטוריה של האומה כגואל ומשחרר ציון וירושלים, כי תעלו לשיא השגב הרוחני. פתחו את שערי ירושלים לפני המוני בית ישראל בכוח וברוח, בקדושה ובגבורה. שעל אחרי שעל, צעד אחרי צעד, נקדש מחדש בגילה וברננה, במסירות נפש עילאית, את חצר בית המקדש, ורחבת הכותל המערבי, ודרכי ירושלים המצפות ונכספות לבואכם.

"שמרו כעל כל משמר על כל המקומות הקדושים הממלאים כל רחוב וסמטה בעיר הקדושה. עלינו לדעת לכבד גם את המקומות המקודשים של בני אומות העולם. בזאת ניבחן קבל עם ועולם.

"בואו שעריו ברינה, חצרותיו בתהילה, הודו לשם וברכו שמו על כל הטובה, הנסים והנפלאות שעשה עמנו ויעשה עמנו היום. ועינינו נשואות לשמיים בתפילה ובהודיה, 'קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך'.

"לרגע זה התפללנו במשך אלפי שנים". הרב שלמה גורן בכותל המערבי (באדיבות ארכיון המדינה)
"לרגע זה התפללנו במשך אלפי שנים". הרב שלמה גורן בכותל המערבי (באדיבות ארכיון המדינה)

"בידכם לקיים את שבועת הדורות של עם ישראל, "אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני". בתפילה חרישית: ימינכם, ימין השם, תעשה חיל, וביראת הרוממות נפרוץ לעיר, נשחרר אותה מלגיונות האויב, נחזיר את עטרת העיר, תפארתה וקדושתה ליושנן. עינינו נשואות למרום: 'השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם'".

חמישים שנה למלחמת ששת הימים