פרטים חדשים: העונה השמינית של האח הגדול, והאחרונה שתחת הפקת קשת תיפתח הערב (א'). זהות המתמודדים כמו בכל שנה נשמרת בסוד מוחלט, אך מידע חדש שהתקבל טרם שידור התכנית חושף מידע על זהות אחד המתמודדים.
  
בהפקת התוכנית ביקשו לדרישת אחד המתמודדים להתקין על כל המקררים בבית 'התקני שבת', מדובר בהתקן שמונע חשש של חילול שבת בעת פתיחת המקרר, בכך שהוא דואג לכך שהאור לא יידלק כשהדלת נפתחת בשבת ומווסת את המקרר כך שפתיחת הדלת לא תשפיע על הקירור הפנימי.
 
מקררים מתואמים לשבת כבר היו בעבר בבית האח הגדול, אולם לראשונה ההתקן הינו בפיקוח של גוף כשרות הנחשב לאחד המחמירים בישראל. בהתקנה שנעשתה בסוף שבוע שעבר נכח מפקח מטעם גוף הכשרות, מה שמגביר את הסיכויים כי בעונה הקרובה ישהה בבית אדם חרדי, או דתי בעל דרישות הלכתיות מחמירות.

הטכנאים והרב המפקח הוכנסו למקום תחת השגחה מחמירה של אנשי ההפקה. הם התבקשו להפקיד את הטלפונים הניידים טרם הכניסה והוזהרו שלא לצלם דבר בבית או בסביבתו. בשוק בישראל מתקיימים כיום מספר גופי כשרות שתפקידם להתאים את ההתפתחות הטכנולוגית לדרישות ההלכה. בין היתר, הם מנסים להתקין מכשירים אלקטורניים לשימוש בשבת. חלק מהמכשירים האלקטרוניים בישראל משווקים כשההתקנים כבר בתוכם, וחלקם משווקים לצד האפשרות לרכוש את ההתקן ולהוסיפו בהתקנה עצמית.